Introture​

Formålet med introture?

Formålet med introture er, at deltagerne opnår øget viden om hinanden – ser hinanden an og får et øget socialt kendskab til hinanden.

Hvordan arbejder Tuno Teambuilding med introture i skolen?

Vi arbejder med introture på den måde, at vi iscenesætter aktiviteter, hvor eleverne arbejder og griner sammen ved forskellige konkurrencer og oplevelser. Vi tilbyder introture fra én dag til introture med tre overnatninger. Alle muligheder er fleksible og tilrettelægges i tæt samarbejde med klassens/gruppens lærere.

Nedenstående information er kun et lille udpluk af de muligheder vi tilbyder:

1 dags introtur

Introtur 1 dag er et boost i hverdagen, hvor eleverne får fede fælles-oplevelser. Alle introture kan kombineres med virksomhedsbesøg, tur i svømmehal mm.

Introtur 1 dag kan indeholde:

 • Kajak polo
 • Fede klatreoplevelser
 • Rapelling
 • Samarbejdsopgaver
 • Diverse konkurrencer


Udbytte af introtur 1 dag:

 • Øget kendskab til hinanden
 • Fede fællesoplevelser

3 dags introtur

Introtur 3 dage er et forløb med fælles oplevelser og udfordringer. Eleverne skal træde i karakter og tage ansvar for at få hverdagen til at fungere.

Fede oplevelser i kombination med pligter. Eleverne lærer at se ud over egen næsetip med en lidt længere tidshorisont end til næste gang de sætter sig til et veldækket bord.

På introtur 3 dage skal eleverne, under kyndig vejledning af en erfaren instruktør, selv tage ansvaret for at klargøre fx overnatningen og lave maden.

Introtur 3 dage kan indeholde:

 • Kajak
 • Træklatring
 • Rapelling
 • Samarbejdsopgaver
 • Madlavning
 • Diverse konkurrencer
 • Overnatning i telt/ bivuak/ vandrehjem/ hængekøje i træer
 • Gps-orientering
 • Mountainbike
 • Bueskydning
 • Kite surfing


Udbytte af introtur 3 dage:

 • Øget socialt kendskab til hinanden
 • Forbedret kommunikation
 • Øget selvværd og selvtillid
 • Forhøjet tolerencetærskel
 • Færre konflikter
 • Udvikling af personlige kompetencer
 • Udvikling sociale kompetencer

Generelt udbytte

Udbyttet for lærerne er at se eleven i andre omgivelser end den normale skoletid. Nye sider af elevernes personlighed og eleverns samarbejdskompetencer bliver synlige. 

Samtidig oplever eleverne læreren udenfor skolen, hvilket giver eleven et mere nuanceret billede af læreren.

Udtalelser:

Tine, 16 år:
​”Hvis man snakker stille og roligt, får man løst problemerne”.


Sanne, 15 år:

”Jeg smiler igen – mor mærker det også”.


Sarah, 15 år:

Hvis andre spør’, så vil jeg sige: Jeg er glad, og det er dejligt”.

Viceinspektør Søren Levring og tre elever fra Sønderskovskolen, Sønderborg

Firmainformation

TUNO Teambuilding

CVR: 29667438

​Kontakt

Adresse

​Farverhus 71

6200 Aabenraa