Formålet med talentudvikling?​

Kurset talentudvikling giver den enkelte elev indsigt I egen rolle samt forståelse for kammeraternes roller I klassen.​

Hvordan arbejder TUNO Teambuilding med talentudvikling?

Vi knytter forskellige teoretiske modeller til elevens hverdag og skaber et perspektivskifte fra individ- til systemforståelse.

​Vore fire fokusområder er:​

  • Adfærd
  • Kommunikation
  • Kontekst
  • Redskaber til at håndtere konflikter


Anders Gudnason, klasselærer 8. Klasse på Ravnsholtskolen, Allerød

"Klassen har fået en masse gode redskaber om kommunikation og adfærd. Vi har hængt plancherne op i klassen, så vi dagligt bliver mindet om de gode metoder/budskaber.

Alle har efterfølgende bidraget til vores helt nye klasse-reger, som er helt i tråd med den teori, vi har lært. Jeg vil hver uge snakke med klassen om, hvordan det går med at overholde reglerne, så vi holder fast i de positive tanker, der er i klassen lige nu".

Udtalelser:

Tine, 16 år:
​”Hvis man snakker stille og roligt, får man løst problemerne”.


Sanne, 15 år:

”Jeg smiler igen – mor mærker det også”.


Sarah, 15 år:

Hvis andre spør’, så vil jeg sige: Jeg er glad, og det er dejligt”.

Viceinspektør Søren Levring og tre elever fra Sønderskovskolen, Sønderborg

Firmainformation

TUNO Teambuilding

CVR: 29667438

​Kontakt

Adresse

​Farverhus 71

6200 Aabenraa