Teambuildingcamp

Formålet med teambuilding for skoleklasser?​

  1. At være med til at skabe et forbedret undervisningsmiljø.
    Kort fortalt handler det om, at eleverne lærer at give hinanden taletid.
  2. Ved at se klassen agere i andre fysiske rammer end de daglige, opnår Klasse- og AKT lærere en bedre forståelse for elevernes indbyrdes relationer.

At sidde i helikopteren og observere elevernes adfærd i forskellige situationer, synliggør nye perspektiver i arbejdet med klassen og den enkelte elev.

Hvordan arbejder Tuno Teambuilding med teambuilding for skoleklasser?

Vi arrangerer teambuilding for skoleklasser med naturen som ramme. Klassen er i fokus, når vi arbejder med elevernes sociale kompetencer og deres handlekompetencer. Ofte ændres det sociale hierarki i klassen, når elevernes skjulte potentialer afdækkes.

Vi har udviklet en bred vifte af samarbejdsopgaver, der sikrer, at deltagerne får succes.

Opgaverne spænder fra strategiske øvelser, hvor eleverne bliver frataget forskellige sanser over komplekse opgaver, der udvikler de kommunikative kompetencer, og individuelle udfordringer, der styrker elevernes selvtillid og selvværd.

Udbytte af arbejdet med teambuilding for skoleklasser?

  • Et roligere undervisningsmiljø
  • Ændret socialt hierarki
  • Øget empati
  • Fokus på opgaveløsning giver et mere effektivt undervisningsmiljø

Udbyttet for lærerne er et udvidet kendskab til den enkelte elev, dennes relationer og adfærd, så alle kan behandles lige ved at blive behandlet forskelligt.

Udtalelser:

Tine, 16 år:
​”Hvis man snakker stille og roligt, får man løst problemerne”.


Sanne, 15 år:

”Jeg smiler igen – mor mærker det også”.


Sarah, 15 år:

Hvis andre spør’, så vil jeg sige: Jeg er glad, og det er dejligt”.

Viceinspektør Søren Levring og tre elever fra Sønderskovskolen, Sønderborg

Firmainformation

TUNO Teambuilding

CVR: 29667438

​Kontakt

Adresse

​Farverhus 71

6200 Aabenraa