Formålet med procesteam?

Vi igangsætter en udviklingsproces for det udvalgte team, som sigter mod det fastsatte mål.

Hvordan arbejder TUNO Teambuilding med det udvalgte procesteam?

Vi arbejder med udvikling af mindset, personlige udviklingsplaner og udvikling af teamets sociale relationer. 

 I fokus er de personlige relationer i teamet. Hertil hører også en øget forståelse for virksomhedens fokusområder, så alle trækker i samme retning.

Procesteambuilding anvendes ofte ved:

  • Sammenlægning af afdelinger
  • I arbejdet med kommunikation mellem ledelse og medarbejdere
  • Styrkelse af værdiforståelse blandt ledelse og medarbejdere

Udtalelser:

”TUNO Teambuilding var god til at guide os igennem de forskellige aktiviteter og udviste fin fleksibilitet.

Tidsforbruget omkring to timer var meget passende og jeg synes, at instruktøren holdt programmet fint indenfor de rammer, der var sat.

Det hele var meget professionelt og vi havde en god oplevelse”

Marie Fjetland, Danfoss A/S Electric Heating Systems, Vejle

Firmainformation

TUNO Teambuilding

CVR: 29667438

​Kontakt

Adresse

​Farverhus 71

6200 Aabenraa