Teamudvikling

Formålet med teamudvikling?

Vi arbejder med teamudvikling for at øge trivslen hos medarbejderne og fremme den arbejdsmæssige effektivitet.

Hvordan arbejder TUNO med teamudvikling?

Vi arbejder med teamudvikling ved at have fokus på personlig udvikling og ved at udvikle forståelsen for arbejdsgangene i teamet.

Dialog og kommunikation i et åbent og rummeligt miljø er vores vej til at afdække skjult personligt potentiale og skjult fagligt potentiale.

Via dialog og kommunikation opnår kursisten en større indsigt i kollegaernes arbejdsområder og arbejdsrutiner. Ved at implementere den nye viden på arbejdspladsen effektiviseres arbejdsgangene og effektiviteten øges.

Vore kurser i teamudvikling foregår i et åbent og rummeligt miljø, hvor der er plads til at debattere og diskutere for at få indblik i egne og andres handlemønstre og uafdækkede potentialer.

Udbytte af arbejdet med teamudvikling?

Øget effektivitet i opgaveløsninger

  • Da indsigten i kollegaers styrker er kendte.
  • Da forståelsen for mere effektive arbejdsgange er øget.
  • Da kommunikation er øget.

Øget arbejdsglæde

  • Da det personlige kendskab til hinanden øges
  • Da øget trivsel og åbenhed forebygger konflikter og stress
  • Da potentialer og relationer er udviklet og styrket

Vi tror på, at det er medarbejderne, der skaber miljøet og kulturen på arbejdspladsen – og at ledelsen sætter rammerne herfor. 

Målet er at skabe en merværdi for den enkelte medarbejder i form af større overskud, gælde og rummelighed. Vi tror på, at dette giver det mest holdbare og langsigtede udbytte for virksomheden og organisationen.

Udtalelser:

”TUNO Teambuilding var god til at guide os igennem de forskellige aktiviteter og udviste fin fleksibilitet.

Tidsforbruget omkring to timer var meget passende og jeg synes, at instruktøren holdt programmet fint indenfor de rammer, der var sat.

Det hele var meget professionelt og vi havde en god oplevelse”

Marie Fjetland, Danfoss A/S Electric Heating Systems, Vejle

Firmainformation

TUNO Teambuilding

CVR: 29667438

​Kontakt

Adresse

​Farverhus 71

6200 Aabenraa